JCB – om jord och lantbruk

Medvetenheten ökar när det gäller mat och dess ursprung. Men hur går det egentligen till på lantbruken där maten produceras? Som stadsbo är man van att gå till matbutiken för att handla det man behöver. Kött, bröd och mjölk är något vi tar för givet ska finnas men varifrån råvarorna kommer och hur de hamnat i hyllan är något som uppmärksammats först på senare år. Intresset för matens ursprung och dess påverkan på klimatet och vår hälsa har gjort att medvetenheten hos den enskilda konsumenten ökat.

Om sidan

Denna hemsida är till för att ge en inblick i det svenska lantbruket och varifrån vår mat kommer. Många av oss är inte bekanta med livet på landet, allra minst jag som är stadsbo i grunden. Sidan kommer guida dig igenom vad som händer i ett lantbruk, vilka arbetsuppgifterna är, vilka maskiner som finns och hur matproduktionen ser ut.

JCB - om jord och lantbruk

Lantbruket

Lantbruk, ett generellt begrepp. Men innan du surfar vidare på sidan kan det vara bra att känna till att lantbruk är ett generellt begrepp som inbegriper olika inriktningar och sätt att producera mat. När man talar om matproduktion så bedrivs jordbruk, vilket innebär att man har boskap och/eller växtodling. Skogsbruk är en annan typ av bruk där råvaran som produceras är timmer, massaved och bränsle. Inte sällan kombineras dessa två och benämns som lantbruk.  Beroende på vilket sorts bruk som bedrivs krävs olika verktyg, maskiner och förvaringsutrymmen. Ett skogsbruk i Norrland kan därför se annorlunda ut mot ett jordbruk i Skåne men ändå ha beröringspunkter och likheter.  Lantbrukaren, en grundpelare i det moderna samhället.

Mer än bara ett jobb

Nästan 170 000 svenskar arbetar idag inom lantbrukssektor. Långt ifrån alla har sin verksamhet som heltidssysselsättning, många är verksamma på deltid med ett annat arbete vid sidan av. Men livet som lantbrukare är mer än ett jobb, det är en livsstil med hårt arbete och stort engagemang. Trots att det ibland är tungt och påfrestande så härstammar drivkraften från ett starkt brinnande intresse för djur och natur. Utan denna drivkraft skulle vår matproduktion försvinna vilket gör att det är svårt att överskatta betydelsen av lantbrukarens uppgift i vårt moderna samhälle.