Vilka arbeten finns på en gård?

Få arbeten är så varierande som arbetet på ett lantbruk. Det finns alltid något att göra och som lantbrukare får man göra allt! Läs mer nedan.

Att arbeta inom lantbrukssektorn innebär oftast att man driver sin egen verksamhet. I mindre lantbruk utförs det mesta av jobbet av företagarna själva medan större gårdar hyr in personal till den dagliga driften. Lantbruk som innefattar djur, så som kor, grisar eller höns, har en daglig drift som alltid måste underhållas. För en sådan lantbrukare finns inte helger eller röda dagar, djuren måste alltid skötas och därför kallas arbetet för livsstil snarare än jobb. Nedan är några exempel på yrkeskategorier som kan finnas på större gårdar.

Lantmästare

Många i den yngre generationen som driver lantbruk idag har en bakgrund som lantmästare. En lantmästare har en universitetsutbildning från Sveriges Lantbruksuniversitet och en bred kompetens inom jordbruk och ekonomi. Många arbetar i sitt eget företag, inom större jordbrukskoncerner eller inom lantbruksnäringen. En lantmästare utför många gånger samma sysslor som vilken annan lantbrukare som helst när det kommer till driften av gården. Däremot arbetar många vid sidan av sin verksamhet inom andra delar av lantbrukssektorn.

Vilka arbeten finns på en gård?

Djurskötare

En djurskötare arbetar med djuren på gården och ser till att den dagliga stalldriften fungerar. Arbetsuppgifterna innebär att ta hand om djuren på bästa sätt, detta genom mjölkning, renhållning och korrekt utfodring. Är djuren på bete kontrollerar djurskötaren att de har tillgång till vatten och utför reparationer av stängsel om det skulle behövas. Dagligen arbetar djurskötaren med att hantera gödsel, utfodra och ge rena bäddar till djuren. De assisterar också vid seminering och förlossning.  Maskinförare inom lantbruk & skogsbruk En maskinförare inom lantbruk arbetar på fält och åkrar där de harvar, plöjer, sår, göder och skördar marken. De arbetar främst med fordon som traktor med tillhörande redskap (balpress, vändare/strängare, gödselspridare, såmaskin) och slåttermaskiner för skörd. Under en dag kan arbetet variera, allt från att bereda jorden och skadedjursbekämpa grödor till att på gården transportera höbalar från lager till stall.    

Maskinförare

En maskinförare som arbetar inom skogsbruk kör skogsmaskiner så som skördare och skotare. Arbetsuppgifterna är att gallra, avverka och transportera ut virket från skogen till specifika platser för vidare transport. Allmän röjning och skogsvård kan också förekomma i arbetet och ställer krav på kompetens om skogen och dess miljö. Specialistkompetens Andra yrken som är associerade med den dagliga driften på en gård är flera. Ibland behövs specialistkompetens, det kan handla om att boskap blir sjuka och då tillkallas distriktsveterinär. Hästar kan behöva nya skor och då tillkallas en hovslagare.  Ibland behövs rådgivning för exempelvis växtodling eller livsmedel och då är en lantmästare eller agronom behjälplig.