Ekologiskt och oekologiskt

Vad menas med ekologiskt och oekologiskt?

För att gå in kort på vad ekologisk egentligen står för så är det odling och djurhållning under naturliga resurser. Till exempel så skall inte odlingarna dränkas in i gifter eller spruta utan de skall växa helt fritt och endast få naturlig näring. På ekologiska gårdar så går djuren ute året runt samt har tillgång till foder utan tillsättningar samt vindskydd. Gödseln som kreaturen ger skall också användas till gödsling för odlingarna. Man vill alltså uppnå en helt giftfri miljö och att svenska miljömålen skall nås. Framförallt så är målet att begränsa miljöpåverkan och även undvika övergödsling.

Det har under flera år klagats på de oekologiska gårdarna just för standarden inte hålls när det kommer till djurskötsel. Man har sett skräckexempel på hur djuren hålls flera stycken i små fållor och hur de i värsta fall misshandlas. Trots detta så finns det fortfarande många gårdar kvar i Sverige som exempelvis håller djuren inne i 5 månader under vinterhalvåret. När det kommer till djurhållning så vill ekologiska gårdar att djuren skall leva så fritt som möjligt och ha en så sansad vardag som möjligt.


Andelen ekologiska produkter

Därför har ekologiska produkter fått mer uppmärksamhet och allt fler människor har börjat köpa just ekologiska produkter. Andelen ekologiska produkter som används till exempel i skolmaten varierar beroende på vilken kommun man bor i. Exempelvis så använder sig Göteborg av hela 45% ekologiska produkter medan mindre kommuner kanske har runt 15 till 16 %. Många uppskattar ekologiska produkter just för att ekologisk mat oftast smakar mycket bättre tack vare att djuren har fått i sig naturlig näring ifrån skogen och egenodlade grödor. 

 

Börja med ekologisk produktion

Har man ett intresse av att odla ekologiskt i Sverige så är det första man bör tänka på, plats. Det menas att beroende på var man bor i Sverige så ger det olika förutsättningar för ekologiskt odlande. För ett framgångsrikt odlande så är växtföljd det man bör fokusera mest på. Man behöver ha bra förfrukter för att det skall kunna växa mycket. Därför är det viktigt att ta reda på odlingshistorien som finns på den odlingsplats man har valt. På så sätt kan man i förväg räkna ut på ett ungefär hur det kommer gå. Självklart beror det sen på väder och liknande men det är en bra grund att ha koll på platsen man odlar på.

För att ekologisk odling skall leverera så som man vill så måste man ha struktur och mullhalt i jorden samt få till en vall i växtföljden, för mindre ogräs. Går man in på Jordbruksverkets hemsida så kan man läsa om hur ekologisk produktion går till beroende på var i Sverige man bor.