EU-politik; väcker onekligen känslor

Den Europeiska Unionen, EU, har funnits sedan 1993 och är idag ett stort överstatligt samarbete med 28 olika länder. EU är ett resultat av många års integrationsarbete som spåras tillbaka ända till år 1952 då huvudsyftet var att få slut på krigen i Europa.

En del av integrationen i EU är gemensam reglering av diverse industrier. Tre exempel på reglerade industrier är jordbruk, gambling och snus. 

Jordbruksreglering

Syftet bakom EU:s jordbruksreglering är att försvara lantbrukares ekonomiska intressen i unionen, exempelvis finns det inga jordbrukstullar inom EU. Innan regleringen stängde rikare länder ut import från fattigare länder. En konsekvens av detta var att de fattigare länderna inte fick fart på sina ekonomier, då livsmedel är en av de första och mest effektiva exportprodukterna som ett land kan använda sig av. I Sverige var livsmedelspriserna avsevärt högre innan. 

EU-politik; väcker onekligen känslorDet finns både för och nackdelar med EU:s jordbruksreglering. En fördel är att lantbrukare för ekonomiska stöd av unionen och att priserna av livsmedel blir lägre för konsumenter. Nackdelar med denna reglerade industri är att det inte blir lönsamt att driva mindre jordbruk och att trenden blir att endast större jordbruk kan, på grund av det ständiga priskriget så väl som effektiviseringen, existera. En annan nackdel är att en självförsörjande jordbruk näst intill blir omöjligt i nödsituationer så som krig, på grund av att olika länder endast specialiserar sig på jordbruk som är ekonomisk lönsamt. 

Missnöjet av EU:s jordbruksreglering visas på många olika sätt, franska bönder har exempelvis åkt till EU-huvudsätet i Bryssel för att dumpa gödsel och mejeriprodukter på gatorna. 

Alla länder inom EU får mer eller mindre jordbruksstöd. De länder som får mest betydande stöd är Polen och länder i södra Europa. I södra Europa är olivodling och produktion av vin särskilt gynnade. 

Reglering av gambling

EU är i dagsläget behov av en ny gemensam reglering i gambling-industrin. Under 1990-talet var spelmarknaderna i Europa uppdelade i hårt reglerade marknader som var isolerade, exempelvis monopol och oligopol. Nu på senare tid har framgångsrika privata företag inom industrien vuxit fram och gjort denna hårt reglerade industri verkningslös. I Europa råder samtidigt en ökad reglerings- och skattekonkurrens, vilket i sin tur leder till att internationella spelbolag väljer att ha sina säten på lågskatteländer som Malta. Detta kan väcka känslor på många olika sätt, speciellt eftersom spelindustrin numera är en högteknologisk miljardindustri. Om du vill lära dig mer om den enormt stora spelmarknaden inom online casinon så kan du göra det här

Reglering av snus

Sedan 1992 råder ett tobaksförbud för oralt bruk, förutom för produkter som tuggas eller röks, inom EU. På så sätt är snus förbjudet inom EU. År 1995, när Sverige gick med EU, beviljades Sverige ett permanent undantag från förbudet. Företag inom tobaksbranschen anser att förbudet av snus är oproportionerligt så väl som diskriminerande, speciellt eftersom vetenskaplig forskning påvisar att snus inte har lika negative hälsoeffekter som exempelvis cigaretter.