Matproduktion i olika delar av Sverige

I Sverige odlar vi; potatis, sockerbetor, raps och rybs, baljväxter, vall och grönfoderväxter samt spannmål såsom; vete, korn och havre. Sverige består av hela åtta procent jordbruksmark, vilket är indelat i åkermark och betesmark.

I södra Sverige odlas framförallt korn, raps, vete och sockerbetor. Man odlar dessutom även väldigt mycket potatis, ärtor och annat grönt. Raps är en av de allra vanligaste oljeväxterna man odlar, vi ser mest de gula rapsfälten i Skåne. Raps började man odla i Sverige redan under det andra världskriget. Den odlingen uppstod när man inte kunde importera mejeriprodukter från de andra länderna. Vi odlar även rapsens kusin rybs. Av raps och rybs kan man utvinna en matolja som är rik på Omega 3 och Omega 6. Andra oljeväxter som vi odlar är linet som ger både linolja och lingarn.

I mellersta Sverige odlas mycket vallväxter som används till foder åt boskapen på ängarna, man odlar även potatis, korn, vinbär, vete och raps.

Matproduktion i olika delar av Sverige

I Sverige odlas varje år omkring 20 000 hektar potatis och 8 000 hektar stärkelsepotatis. Stärkelsepotatisen används till: till potatismjöl och förtjockningsmedel.  Produktionen sker huvudsakligen i Blekinge och Skåne där även förädlingsindustrin finns. Varje år äter vi svenskar cirka 80 kilo potatis per person. I Skåne växter mest potatis i landet.

I Skåne odlas även sockerbetor som transporteras till Sveriges enda betsockerbruk; Örtofta sockerbruk, som ligger i Eslöv. Viss odling av sockerbetor förekommer även i Blekinge och Halland.

Matproduktion i olika delar av Sverige

Av alla spannmålsväxter är det vete som odlas mest. I Sverige odlar man mestadels höstvete på grund av det växlande klimatet, då det är en tåligare sort än vårvete.

På 1 miljon hektar där det odlas spannmål i Sverige är ungefär en tredjedel vete, en tredjedel korn, en femtedel havre och på den resterande tiondelen odlas blandsäd, råg och rågvete. Det odlas mest spannmål i Skåne län följt av Västra Götalands län. Det odlas minst spannmål i Jämtlands län. De län som satsar mest av sin åkermark på spannmål är Västmanlands län samt Uppsala län. Sverige är självförsörjande av spannmål och kan varje år exportera en miljon ton spannmål till Europeiska Unionen.

Baljväxter eller ärtväxter, är ett samlingsnamn för bönor, ärtor och linser. I Sverige odlar man mest åkerbönor, som används till djurfoder, man odlar även mycket konservärter och bruna bönor.

Det skördas ungefär 46 000 ton ärtor i Sverige varje år. Sverige exporterar en hel del djupfrysta ärtor till södra Europa. Runt två tredjedelar av de ärtor som odlas i Sverige säljs faktiskt till andra länder.